Projekti

P R O J E K A T   DETALJNIH HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA ALUVIJALNIH I TERASNIH SEDIMENATA RIJEKE BOSNE RADI OTVARANJA NOVOG IZVORIŠTA ZA VODOSNABDIJEVANJE GRADA DOBOJA.

Predmet istraživanja su aluvijalni sedmineti i sedimenti riječnih terasa rijeke Bosne na teritoriji opštine Doboj.

Svrha izvođenja detaljnih hidrogeoloških istraživanja je dobijanje detaljnih podataka o geološkoj građi predmetnog nalazišta, njegovoj veličini i prostornom položaju, njegovom odnosu prema drugim geološkim strukturama, a posebno prema hidrogeološkim barijerama (povlata, podina, bočni izolatori), te parametrima vodonosne sredine, kvalitetnim karakteristikama podzemne vode, kao i uslovima njihovog iskorišćavanja, odnosno eksplotacije u skladu sa geološko-ekonomskim karakteristikama na osnovu kojih se vrši ocjena tih rezervi i lokacije sa koje se eksploatišu.

Cilj istraživanja je obezbjeđenje dodatnih količina vode za vodosnabdijevanje Doboja, u prvom redu otvaranjem novog izvorišta odnosno pronalasku lokacije, u okviru aluvijalnih sedimenata i sedimenata riječnih terasa rijeke Bosne na teritoriji opštine Doboj, perspektivne sa  stanovišta zahvata podzemnih voda.

 

 

Brojač posjeta

Broj pregleda članaka
178252

Anketa

Da li ste zadovoljni našim uslugama

Imamo 127 gostiju na mreži