Istorijat

Izgradnja vodovodnog sistema grada Doboj datira još od 1915. godine kada su počeli prvi radovi na organizovanom vodosnabdijevanju stanovništva i industrije.
ODKJP „Vodovod“ Doboj organizovano je Odlukom Skupštine opštine Doboj broj 01-023-112 od 27. Decembra 1989. god.
1995. godine izvršene su promjene u pogledu režima vlasništva tj. prenos imovine u državnu svojinu u smislu odredbi Člana 3.  Zakona o prenosu sredstava društvene u državnu svojinu.
Promjene su upisane u registru Osnovnog suda Doboj.
1999. godine kod Osnovnog suda Doboj izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja i sa Odlukom o proglašenju državnih preduzeća od interesa za opštinu Doboj, odluka broj: 01-012-2-19/96.
Današnji „Vodovod“ a.d. Doboj sa potpunom odgovornošću sa privatizovanim dijelom državnog kapitala pravni je sljedbenik ODKJP „Vodovod“ Doboj.

 

Brojač posjeta

Broj pregleda članaka
178236

Anketa

Da li ste zadovoljni našim uslugama

Imamo 99 gostiju na mreži