Godišnji izvještaj

U 2009. godini na sistem vodovodne mreže prijavljeno je 86 individualnih objekata a 7 individualnih objekata na sistem kanalizacione mreže, dok je kolektivnih stambeno poslovnih objekata na  sistem vodovodne i kanalizacione mreže priključeno ukupno 13.

Proizvedeno je ukupno 3.429,986 m³ vode što je za 0,9 % više u odnosu na proizvodnju u 2008. godini.

Kontrola kvaliteta vode u sistemu Vodovoda A.D. Doboj u 2009. godini provedena je po Planu kontrole kvaliteta vode za 2009.  a koji je sačinjen na osnovu Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće („Sl. Glasnik“ RS broj 40/03). Vršene su bakteriološke i hemijske analize vode od strane Vodovoda i Higijenskog zavoda Doboj. Od strane Vodovoda izvršeno je ukupno 1279  bakterioloških analiza i 1293 hemijskih analiza vode, dok je od strane Higijenskog zavoda Doboj izvršeno 76 bakterioloških i 276 hemijskih analiza vode. U svim slučajevima nalazi uzorkovane vode su bili ispravni. Urađene su i dvije kontrole vode, tzv. proširena analiza, u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Odjeljenje za higijenu i humanu ekologiju i ekotoksikologiju u Beogradu gdje je takođe konstantovano da su nalazi  vode ispravni.
U pumpnoj stanici Doboj i Rudanka u 2009. godini voda se redovno hlorisala uz permanentnu kontrolu količine rezidualnog hlora.

U protekloj godini „Vodovod“ a.d. Doboj je imao 468 vanrednih intervencija na vodovodnoj mreži koje je efikasno rješavao, i 36 intervencija na kanalizacionoj mreži.

U cilju zaštite izvorišta vodi se računa o maksimalnoj zaštiti sanitarne vodozaštitne zone i prostoru oko pumpnih stanica i visinskih rezervoara.

 

 

Brojač posjeta

Broj pregleda članaka
178258

Anketa

Da li ste zadovoljni našim uslugama

Imamo 133 gostiju na mreži