Ciljevi i razvoj

Razvoj preduzeća u budućem periodu zasniva se na realizaciji projekata koji će rezultirati ostvarivanjem sledećih ciljeva:

• Da se obezbjedi funkcionisanje sistema vodovoda i kanalizacije u okviru projektovanih i izgrađenih kapaciteta, održavanje kvaliteta vode za piće prema   
  Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode i potrebna sigurnost proizvodnih objekata.
• Da se obezbjedi uredno vodosnabdjevanje svih kategorija potrošača kako po količini tako i kvalitetu i kontinuirano odvođenje otpadnih i atmosferskih 
  voda.
• Preventivnim održavanjem,neprekidnim investicionim ulaganjem u vodovodnu mrežu, fizičko-administrativne gubitke dovesti na optimalnu mjeru.
• U cilju kvalitetnijeg obavljanja poslova iz osnovne i prateće djelatnosti planirati zamjenu dotrajale opreme, alata, vozila i radnih mašina koje obezbjeđuju 
  funkcionalno i efikasno održavanje sistema vodovoda i kanalizacije.
• Većim iskorištenjem radnih mašina, vozila, opreme i radne snage na poslovima osnovne djelatnosti kao i usluga trećim licima ostvariti dopunske prihode.
• Protiv dužnika preduzimati zakonske mjere kako bi se doprinijelo efikasnijoj naplati kako po obimu tako i rokovima naplate, čime bi se povećao iznos 
  likvidnih sredstava potrebnih za funkcionisanje preduzeća.
• Da bi čitav sistem vodosnabdijevanja i kanalizacie optimalno funkcionisao neophodno je planirati i realizovati projekte koji imaju za cilj da obezbijede 
  humanu i logističku podršku za ostvarivanje planova razvoja. Ovo se prije svega odnosi na upravljanje ljudskim resursima kao neophodnom uslovu za 
  funkcionisanje sistema, zatim, obezbjeđivanje i efikasno korišteje materijalnih resursa, posebno opreme za rad i na kraju i neophodnog adekvatnog 
  prostora.
• Za realizaciju postavljenih ciljeva neophodno je kontinuirano osavremenjivati opremu kako bi cjelokupni sistem što efikasnije funkcionisao.
• Planirana je izrada idejnog rješenja nove poslovne zgrade i pratećih objekata u cilju obezbjeđenja funkcionalnog prostora za obavljanje planiranih 
  poslova.
• Na kraju, menađžment ljudskih resursa  treba da kontinuiranom obukom i razvojem zaposlenih omogući efikasno funkcionisanje sistema 
  vodosnabdijevanja i kanalizacije u budućem periodu.
• Na kraju, menađžment ljudskih resursa  treba da kontinuiranom obukom i razvojem zaposlenih omogući efikasno funkcionisanje sistema 
  vodosnabdijevanja i kanalizacije u budućem periodu.


 

Brojač posjeta

Broj pregleda članaka
178240

Anketa

Da li ste zadovoljni našim uslugama

Imamo 112 gostiju na mreži