Vodovodna mreža osnovne informacije

Sistem za snabdijevanje vodom u Doboju datira iz 1912. godine. Snabdijevanje korisnika vodom i odvodnju kanalizacionih voda na području grada Doboja od 1990. godine obavlja „Vodovod“ a.d. Doboj dok u pojedinim MZ vodovodima upravljaju Uduženja građanja.

Snabdijevanje vodom grada i prigradskih naselja vrši se putem zahvata podzemne vode na izvorištima Luke (13 bunara) i Rudanka (9 bunara).
Kapacitet izvorišta Luke je u povoljnim hidrološkim uslovima oko 120 l/s ,dok  u sušnom periodu minimalna izdašnost iznosi oko 42 l/s.
Izvorište Rudanka je kapaciteta oko 90 l/s a u sušnom periodu oko 40 l/s.

Distributivnu vodovodnu mrežu čini oko 158 km različitih vodovodnih cijevi od livenog željeza, azbestcementa, PVC-a i u zadnjem periodu od PE materijala. Liveno željezo i azbestnocementne cijevi čine preko 50% vodovodne mreže u vodovodnom sistemu.
Sastavni dio distributivnog sistema su dvije pumpne stanice (Rudanka i Luke) i dvije predpumpne stanice (Rajčinovac i Krčevine) sa hidromašinskom opremom a za snabdijevanje korisnika na različitim visinskim zonama.

„Vodovod“ a.d. Doboj raspolaže sa rezervoarskim prostorom ukupne zapremine od oko 2.500,00 m³, a čine ga rezvoari Rajčinovac (1.600,00 m³), Humka (500,00 m³), Krčevine I (300,00 m³) i Krčevine II (150,00 m³).

 

Brojač posjeta

Broj pregleda članaka
178249

Anketa

Da li ste zadovoljni našim uslugama

Imamo 124 gostiju na mreži