You are here:  

Laboratorija

U sklopu  preduzeća „Vodovod“ a.d. Doboj egzistira i služba za kontrolu kvaliteta vode u kojoj su zaposlena dva inžinjera i jedan tehničar, tako da su u kadrovskom pogledu zadovoljene potrebe laboratorije.

Vodovod posjeduje 22 bunara, dvije pumpne stanice,  4 rezervoara i oko 150 km distributivne vodovodne mreže. U laboratoriji se vrši interna kontrola kojom se kontrolišu osnovni parametri fizičko – hemijske i mikrobiološke analize koji utiču na kvalitet vode.

Pored naše interne kontrole kvalitet vode kontroliše i Institut za zaštitu zdravlja RS, regionalni zavod Doboj po službenom glasniku RS broj 40 iz 2003. godine i Gradski zavod za javno zdravlje Beograd.

Broj analiza  se vrši u sklopu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. Glasnik broj 40/03.

Rezultati svih analiza pokazuju da je voda za piće iz gradskog vodovodnog sistema Doboj higijenski ispravna, odnosno, zadovoljava propise Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće Sl. Glasnik RS broj 40/03.

 

Brojač posjeta

Broj pregleda članaka
178248

Anketa

Da li ste zadovoljni našim uslugama

Imamo 123 gostiju na mreži